Χριστουγενννιάτικο Πρόγραμμα

Το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Σάββατο 27/12 Αγωνιστικό &Προαγωνιστικό (Poomsae)

Δευτέρα &Τρίτη 29-30/12 Τμήματα Α1+Α2+Β 6:00-7:00
Τμήματα Γ1+Γ2 7:00-8:00
Προαγωνιστικό+Αγωνιστικό 8:00-9:30

Σάββατο 03/01 Αγωνιστικό &Προαγωνιστικό (Poomsae)

Δευτέρα &τρίτη 5-6/01 Αγωνιστικό 6:30-8:00

Καλές Γιορτές σε όλους με υγεία!!!!

Dec 18, 2014