ο Φεστιβαλ Kim k Liu " Ευ αγωνίζεσθαι"

Οι συμμετοχές μας στο Kim&Liu
Aγωνιστικό:
Παπαγεωργάκης Σταύρος Male P/K 05 1-dan P/K 05 -37 Kg
Μπίρης Ιωάννης Male P/K 05 2-6 kup P/K 05 -33Kg
Μουστρής-Κονταράς Άγγελος Male P/K 06 2-6 kup P/K 06 -27 Kg
Παράσχης Λευτέρης Male P/K 06 2-6 kup P/K 06 -27 Kg
Μπεσλεμέ-Αποστολάκη Ζωή Female P/K 06 2-6 kup P/K 06 -30 Kg

Τεχνικό:
Μπέλλας Μιχάλης 2004
Σιγάλα Ευαγγελία 2004
Βλάχος Γιάννης 2005

Καλή επιτυχία σε όλους!

May 29, 2015